Proiecte

Raport de Activitate 2021 - CGMB

În conformitate cu Articolul 225, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ,
”Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unității / subdiviziunii administrativ-teritoriale.”

Interpelare CG PSD Rareș Hopincă - 29 Octombrie 2021

Solicitare a motivelor pentru care nu au fost inițiate Proiectele de Hotărâre ale Sectorului 5, privind transmiterea unor terenuri cu destinația spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, și administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București.

Interpelare CG PSD Rareș Hopincă - 30 Septembrie 2021

Solicitare de transmitere a proiectelor Municipiului București, propuse de Primarul General, care au fost introduse în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat de Comisia Europeană.

Amendament la Proiectul de Buget al Municipiului București - 21 Aprilie 2021

Suplimentarea bugetului Ordonatorului Principal de Credite, Titlul XIII Active nefinanciare, în vederea exproprierii imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Închidere Inel Median – zona sud-vest – etapa I”.